Lietošanas noteikumi

Preču piegāde

Preču piegāde tiek veikta Rīgā un Ķekavas novadā, izmantojot transporta firmas pakalpojumus.

Preču piegādes izmaksas tiek aprēķinātas pēc piegādes adreses pasta koda un pirkuma summas.  Iepazīties ar piegādes izmaksām Rīgas pilsētā var ŠEIT, ar piegādes izmaksām Ķekavas novadā ŠEIT.

Piegāde tiek veikta darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot brīvdienas un oficiālās Latvijas Republikas Valsts svētku dienas.

Pircējs pasūta produktus mājas lapā www.foodnet.lv.  Veicot pasūtījumu, pircējs norāda sekojošu informāciju: vārds, uzvārds, piegādes adrese, epasts un tālruņa numurs.

Pasūtījumi tiek apstrādāti un nodoti piegādei darba dienās no 9:00 – 19.:00 Vēlākā pasūtījumu piegāde tiek veikta līdz 21:30. Klients pasūtījumu noformēšanu var veikt 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Pasūtījumu piegāde tiek veikta 2,5 stundu laikā no pasūtījuma noformēšanas brīža.

Pasūtījums uzskatāms par noformētu brīdī, kad klients veicis pasūtījuma apmaksu, izmantojot norēķinu karti.

Preču piegādātājs patur tiesības pagarināt preču piegādes laiku, to iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju, gadījumos, ja objektīvu apstākļu dēļ – satiksmes ierobežojumi, stihiski laika apstākļi vai citi neparedzami apstākļi ierobežo transporta kustību.

Preču piegāde tiek veikta līdz pasūtītāja norādītajai adresei vai tuvākajai transportlīdzekļa apstāšanās vietai. Transportlīdzekļa vadītājs informē pasūtītāju par transporta līdzekļa ierašanos un preču piegādes izpildi.

Elektroniski reģistrējot piegādes faktu, transporta līdzekļa vadītājs apstiprina preču piegādes izpildi.

Neskaidrību gadījumā klients sazinās ar preču pārdevēju, izmantojot www.foodnet.lv mājaslapā pieejamo saziņas informāciju.

Pārdevēja un pircēja pienākumi

Preču pārdevējs norāda sekojošu informāciju par preci:

·         Preces galvenās raksturīpašības – sniedzot aprakstu pie attiecīgās preces pārdevēja internetvaikala lapā www.foodnet.lv

·         Preces kopējo cenu un piegādes izmaksas

1.       par atteikuma tiesībām;

2.       par preču kvalitātes garantiju un derīguma termiņu;

3.       informāciju par preces piegādi, apmaksas kārtību, preces atgriešanas un naudas atmaksas kārtību un citiem noteikumiem.

Pārdevējs neatbild par to, ka internetveikalā esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem, neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai Pircēja tehnisko līdzekļu (datora, planšetes, mobilā telefona, vai citas displeja ierīces) attēla korekcijas radītajām izmaiņām. 

Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

Pircēja pienākums:

  1. Pirkumu interneta adresē www.foodnet.lv var veikt ikviens pircējs, reģistrējoties vai veicot pirkumu, izmantojot kontu “viesis”.

2.       Pasūtījumi tiek apstrādāti un nodoti piegādei darba dienās no 10:00 – 19:00. Vēlākā pasūtījumu piegāde tiek veikta līdz 21:30. Klients pasūtījumu noformēšanu var veikt 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Pasūtījumu piegāde tiek veikta 2,5 stundu laikā no pasūtījuma noformēšanas brīža.  Pasūtījumi, kas saņemti pēc 20:00 tiek izpildītī nākošajā darba dienā, secībā, kā tie sarindoti Pārdevēja pasūtījumu sistēmā.

Preces cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Pasūtījuma piegādes maksa tiek norādīta katram pasūtījumam individuāli, norādot preču piegādes adresi.

   3. Pasūtījuma apmaksas kārtība

Pasūtījuma apmaksa tiek veikta, izmantojot banku norēķinu karti.

Preču pavadzīme/rēķins tiek nosūtīts pircējam elektroniskā veidā uz rēķina sagatavošanai norādīto e-pasta adresi.

Preces atgriešanas kārtība

Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma internetveikalā) 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības ja:

·         tiek piegādātas preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neaizstājamas lietas, vai pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

·         tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;

·         citos likumā paredzētajos gadījumos.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu) (ja tāda bija iedota), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudu.

Preces atgriešanas kārtība:

Prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kā arī pašu neatbilstošu preci Pircējs iesniedz, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”

Preces atgriešanai ir jāiesniedz iesniegums adresēts pa pastu vai epastu, vai personīgi ierodoties  SIA Foodnet norādītājā juridiskajā adresē ar vēlmi atteikt pasūtījumu, kurā tiek norādīts pirkuma datums, pasūtījuma numurs, veiktais pasūtījums, tā kopsumma.

Pārdevējs atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, desmit darbdienu laikā pēc preces pieņemšanas. Atmaksu veic uz pircēja iesniegumā par preces atgriešanu norādīto kontu. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

Izdevumus preču nogādei līdz veikalam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Ja Pircējs vēlas atdot preces to piegādes laikā, tās jāatdod to piegādājošajam Pārdevēja pārstāvim (kurjeram).

Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

Informācijas apmaiņa

Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot internetveikala sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Strīdus risina sarunu ceļā, ja neizdodas vienoties, risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Preču pārdevējs SIA “Foodnet” izmanto tā rīcībā esošos resursus, lai vienmēr nodrošinātu klientam kvalitatīvu apkalpošanu un servisu. Īpašu pasūtījumu veikšanai vai citu jautājumu risināšanai, lūdzam sazināties, izmantojot www.foodnet.lv norādītos saziņas līdzekļus.